Нестандартна педагогічна рада «Нова українська школа»

До Дня науки в ліцеї було проведено нестандартну педагогічну раду «Нова українська школа»: освітній квест, у процесі проведення якої педагоги обговорювали важливі в контексті сучасних освітніх реформ проблеми:

 1. Партнерська взаємодія педагогів: це можливо!
 2. Як оцінювати учнів, щоб надихати?
 3. Ефективний конструктор ліцейського уроку
 4. Збільшуємо кредит довіри між учителями й батьками.

Такі питання були обрані як найактуальніші з-поміж усіх, що викладені на сайтах та форумах освітян, а також за результатами проведеної нещодавно в Слов’янську регіональної (не)конференції Міжнародного вчительського руху MiniEdcampSloviansk.

Учасники всіх груп (локацій) заздалегідь обмірковували усі запропоновані проблеми.

Освітній квест мав кілька етапів і відбувався з планом:

 1. «Розмова під каву»: кожний учасник квесту мав змогу висловити думки по кожній обговорюваній проблемі, вільно переходячи від локації до локації. Обрані в локаціях модератори записували думки з метою подальшого обговорення й ухвалення резюме.
 2. Робота в локаціях: учасники груп обговорювали проблеми, створювали ментальні карти, стислі резюме обговорень, окреслюючи шляхи розв’язання освітніх проблем у межах ліцею.
 3. Виступи спікерів: представники кожної з 4-х груп презентували резюме роботи локацій.

Так, з проблеми «Партнерська взаємодія педагогів: це можливо!» виступили Калмикова М.В., Шашкіна О.М., які озвучили такі тези:

 • Здатність до партнерської діяльності має бути невід’ємною складовою професійної компетентності вчителя;
 • Учитель має позбутися думки «мій предмет – найголовніший з-поміж усіх»;
 • Людиноцентризм в осередку педагогів – запорука загального успіху;
 • Інтегроване навчання – це прояв ефективної взаємодії педагогів;
 • Робота з обдарованими учнями потребує колективних підходів і ухвалення рішень.

З проблеми «Як оцінювати учнів, щоб надихати?» виступила Омельченко О.М. з тезами:

 • Урахування середнього балу атестату при вступі до ВНЗ нівелює підхід до 12-бального оцінювання як до інструменту об’єктивного вимірювання.
 • Оцінка має передусім заохочувати, а не карати.
 • Кожну виставлену оцінку педагог має аргументовано пояснювати учневі, маючи на меті формування довірчих стосунків з дитиною.

З проблеми «Ефективний конструктор ліцейського уроку» виступили Падалка Р.М., Самохвалова Л.В., які ґрунтовно розкрили сутність інтегрованого й перевернутого навчання, зосередивши увагу як на його перевагах, так і недоліках:

 • Сучасний учитель – передусім т’ютор, фасилітатор!
 • Могутнім засобом розвитку вміння вчитися самостійно, учитися впродовж життя є перевернуте навчання.
 • Усі новації слід запроваджувати помірно, виробляючи свій власний підхід до впроваджуваної форми роботи.

З проблеми «Збільшуємо кредит довіри між учителями й батьками» виступили Бойко О.А., Колесніченко О.А. з тезами:

 • Запорука успіху стосунків з батьками – це партнерство, це однодумці, а не опоненти, тим паче, не вороги!
 • Ефективні форми роботи класного керівника з батьками сьогодні – нетрадиційні (у тому числі спілкування в соцмережах). Слід відходити від батьківських зборів як «розбору польотів» учнів і обговорення неуспішності навчання.
 • У ліцеї необхідно створити «кімнату довіри» як місце спілкування «не в коридорі», «не в учительській» і «не на килимі в директора»!

А що думаєте з цього приводу ви, наші шановні відвідувачі сайту? Скористуйтеся можливостями зворотного зв’язку!

Залишити відповідь

Назва *
E-mail *
Сайт