11 кл_укр.літ

  • Ознайомитися з біографією О.Довженка, його «Щоденником».
  • Прочитати повісті О.Довженка «Україні в огні», «Зачарована Десна».
  • Скласти план-характеристику персонажів.
  • Підготувати розгорнуті відповіді за темами «Світ української душі у творах О.Довженка», «Проблема духовності українського народу в «Щоденнику» автора».
  • Бажаючі можуть підготувати творчий проект «Щоденник» О.Довженка – важливий історико-літературний документ доби».

11 мат_укр.мова

  • Повторити тему «Просте речення», виконати за підручником впр. 302; записати 10 прикладів односкладних речень, визначити їх вид.
  • Повторити тему «Дієслово як частина мови».
  • Підготувати повідомлення за темами «Ораторське мистецтво в Україні» або «Читати – це модно» (до 5 хвилин).
  • Опрацювати §21-22, виконати вправи 253, 259.
  • Бажаючі можуть написати твір-опис «Вулиця мого дитинства».