8 мат_алгебра (оновлено)

  • 6 п. 33 прочитати. Розв’язати задачі 33.7; 33.9; 33.11; 33.12; 33.16; 33.17.
  • 6 п. 34 прочитати, вивчити теореми і розглянути приклади №1-6.
  • Розв’язати задачі 34.3(3-6,9); 34.5(1,3,5,7); 34.7(1,3,5); 34.9(2,4,6); 34.11; 34.13(4-7); 34.19(2,6,8); 34.21; 34.25(1,4); 34.27; 34.28(3,4,6,8,12).

9 філ_алгебра

  • повторити: підручник 7 клас стор. 255-261
  • повторити: підручник 9 клас §9, контрольні запитання “Перевір себе”, стор. 88
  • вивчити §10, контрольні запитання “перевір себе”, стор. 101-102
  • розв’язати № 400, 403, 405, 408, 411, 416, 418, 420, 421.