Актуальну інформацію про про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, отримайте за посиланням на open school:
http://openschool.in.ua