IV КОНГРЕС ОСВІТЯН ДОНЕЧЧИНИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДОНЕЧЧИНИ: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ»

Кластер № 7.  Електронні інструменти сучасного уроку. (Автор – Самохвалова Л.В.)

Кластер № 6.  STEАM-освіта. (Автор – Бойко О.А.)

Кластер № 4.  Освітні проекти соціально-гуманітарного спрямування. (Автор – Матюшина Л.В.)

Кластер № 2.  Компетентнісне навчання. (Автор – Бабенко О.А., директор ліцею, кандидат педагогічних наук)

Нестандартна педагогічна рада «Нова українська школа»

До Дня науки в ліцеї було проведено нестандартну педагогічну раду «Нова українська школа»: освітній квест, у процесі проведення якої педагоги обговорювали важливі в контексті сучасних освітніх реформ проблеми:

 1. Партнерська взаємодія педагогів: це можливо!
 2. Як оцінювати учнів, щоб надихати?
 3. Ефективний конструктор ліцейського уроку
 4. Збільшуємо кредит довіри між учителями й батьками.

Такі питання були обрані як найактуальніші з-поміж усіх, що викладені на сайтах та форумах освітян, а також за результатами проведеної нещодавно в Слов’янську регіональної (не)конференції Міжнародного вчительського руху MiniEdcampSloviansk.

Учасники всіх груп (локацій) заздалегідь обмірковували усі запропоновані проблеми.

Освітній квест мав кілька етапів і відбувався з планом:

 1. «Розмова під каву»: кожний учасник квесту мав змогу висловити думки по кожній обговорюваній проблемі, вільно переходячи від локації до локації. Обрані в локаціях модератори записували думки з метою подальшого обговорення й ухвалення резюме.
 2. Робота в локаціях: учасники груп обговорювали проблеми, створювали ментальні карти, стислі резюме обговорень, окреслюючи шляхи розв’язання освітніх проблем у межах ліцею.
 3. Виступи спікерів: представники кожної з 4-х груп презентували резюме роботи локацій.

Так, з проблеми «Партнерська взаємодія педагогів: це можливо!» виступили Калмикова М.В., Шашкіна О.М., які озвучили такі тези:

 • Здатність до партнерської діяльності має бути невід’ємною складовою професійної компетентності вчителя;
 • Учитель має позбутися думки «мій предмет – найголовніший з-поміж усіх»;
 • Людиноцентризм в осередку педагогів – запорука загального успіху;
 • Інтегроване навчання – це прояв ефективної взаємодії педагогів;
 • Робота з обдарованими учнями потребує колективних підходів і ухвалення рішень.

З проблеми «Як оцінювати учнів, щоб надихати?» виступила Омельченко О.М. з тезами:

 • Урахування середнього балу атестату при вступі до ВНЗ нівелює підхід до 12-бального оцінювання як до інструменту об’єктивного вимірювання.
 • Оцінка має передусім заохочувати, а не карати.
 • Кожну виставлену оцінку педагог має аргументовано пояснювати учневі, маючи на меті формування довірчих стосунків з дитиною.

З проблеми «Ефективний конструктор ліцейського уроку» виступили Падалка Р.М., Самохвалова Л.В., які ґрунтовно розкрили сутність інтегрованого й перевернутого навчання, зосередивши увагу як на його перевагах, так і недоліках:

 • Сучасний учитель – передусім т’ютор, фасилітатор!
 • Могутнім засобом розвитку вміння вчитися самостійно, учитися впродовж життя є перевернуте навчання.
 • Усі новації слід запроваджувати помірно, виробляючи свій власний підхід до впроваджуваної форми роботи.

З проблеми «Збільшуємо кредит довіри між учителями й батьками» виступили Бойко О.А., Колесніченко О.А. з тезами:

 • Запорука успіху стосунків з батьками – це партнерство, це однодумці, а не опоненти, тим паче, не вороги!
 • Ефективні форми роботи класного керівника з батьками сьогодні – нетрадиційні (у тому числі спілкування в соцмережах). Слід відходити від батьківських зборів як «розбору польотів» учнів і обговорення неуспішності навчання.
 • У ліцеї необхідно створити «кімнату довіри» як місце спілкування «не в коридорі», «не в учительській» і «не на килимі в директора»!

А що думаєте з цього приводу ви, наші шановні відвідувачі сайту? Скористуйтеся можливостями зворотного зв’язку!

Впровадження медіаосвітнього контенту в практику роботи ліцею (педагогічна рада)

Поки для ліцеїстів тривають Різдвяні канікули, педагоги  вдосконалюють свою майстерність, опановуючи нові види й засоби навчання. 

Нещодавно в закладі відбулася педагогічна рада, присвячена проблемі впровадження медіаосвітнього контенту в практику роботи ліцею. Інтерактивний характер заходу було забезпечено можливостями нового проектора Epson, отриманого ліцеєм у межах спонсорської допомоги школам міста від народного депутата України Олега Недави.

Велику увагу вчителі приділили також питанню упровадження українознавчого компонента в навчально-виховний процес ліцею, що, зокрема, реалізується через такі напрями роботи:

 • актуалізація українознавчого компоненту навчально-виховного процесу ліцею у викладанні навчальних предметів: української мови, літератури, історії, етнопсихології, географії, біології, екології тощо;
 • науково-дослідна діяльність учнів;
 • краєзнавча діяльність ліцеїстів;
 • упровадження українознавчого компоненту в традиційні ліцейські свята: День ліцеїста, День народження ліцею, День родини, День матері тощо.

Нестандартна форма проведення заходу внесла справжню атмосферу свята, коли педагоги на практиці представили різдвяні традиції різних регіонів України. Результатом такої роботи має стати низка дидактичних завдань з елементами українознавства з усіх предметів навчального циклу.